Zello


ZELLO

,
CZBUS® - NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ ŘIDIČŮ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ, Z.S.

     ZVEME TEDY VŠECHNY KOLEGYNĚ A KOLEGY, ŘIDIČE AUTOBUSŮ,
DO NAŠEHO SPOLEČNÉHO, ZABEZPEČENÉHO, RADIOAMATÉRSKÉHO
DIGITÁLNÍHO KANÁLU “CZBUS”, KTERÝ BĚŽÍ V APLIKACI ZELLO.

     Aplikace je zdarma, ke stažení pro všechny druhy chytrých telefonů, tabletů i počítač.
     Radio provoz běží prostřednictvím internetového připojení, se spotřebou cca 100mb / den.
     Autentická obdoba CB radiostanic, v digitální podobě, bez šumu. Čistý příjem není limitován vzdáleností mezi uživateli. V samotné aplikaci je nutná krátká registrace, přihlašovací heslo, jméno.
     K získání hesla do našeho kanálu “CZBUS®” je nutno použít Facebook. Jedná se o nástroj k zamezení přístupu uživatelům, kteří nejsou řidiči autobusů, pro které je kanál primárně určen.
     Všichni uživatelé jsou povinni, pro dodržení kultury kanálu striktně dodržovat pravidla registrace a používání kanálu
“CZBUS®” APLIKACI ZELLO STAHUJ NA OBCHOD PLAY, IOS NA SVÉM ZAŘÍZENÍ!

     Odkazy získáte kliknutím na ZELLO

     JAK SE PŘIHLÁSIT A ZÍSKAT HESLO SE DOČTETE V PRAVIDLECH NÍŽE ??

     PRAVIDLA RADIOKANÁLU CZBUS® NA APLIKACI ZELLO
     (UŽÍVÁNÍ KANÁLU JE VEŘEJNÉ)

     1. KANÁL CZBUS® v aplikaci ZELLO je přístupný pouze uživatelům, kteří jsou zaměstnání na HPP, VPP, DPČ či DPP jako řidičky, řidiči autobusů ve veřejné přepravě osob. Výjimky u ostatních zaměstnanců v dopravě mohou provádět pouze správci s vědomím předsednictva spolku.

     2. Přístup na kanál lze žádat pouze prostřednictvím FB stránky CZBUS® – Skupina řidičů/řidiček v autobusové dopravě a jejich rodin, kde kontaktujete osobně správce, či na zeď jednoduše napíšete: chci na vysílačku.

     3. Jednotlivé žádosti se posuzují individuálně. Jedná se o opatření, aby na kanálu nebyl nikdo nežádoucí. Poté získáte heslo a veškeré informace.

     4. Zároveň s vysílačkou získáte do čtrnácti dnů i přístup ke společnému “vysílačkovému” messengeru, který slouží jako chat i jako technická podpora.

     5. Své uživatelské jméno si volíme tak, aby bylo jasné, jak se jmenujeme a odkud jsme. Doporučujeme křestní jméno spojené například s přezdívkou či lokalitou, odkud jste. Pražští řidiči například hodně užívají, ke jménu, evidenční číslo svého vozu.

     6. Na kanále je povinností každého z nás, po ukončení svého vysílaní, používat výraz PŘÍJEM. Jedná se o nezbytnou a odzkoušenou součást pro přehled ostatních uživatelů o ukončení relace, zvláště pak při slabším signálu, či jen pro to, abychom si neskákali do řeči.

     7. Na kanále jsou přísně zakázány jakékoliv vulgární výrazy, náznaky rasismu, jakékoliv politické a sportovní rozstřelky, urážení a zesměšňování kohokoliv a to hlavně cestujících. Každý uživatel je povinen myslet v každém okamžiku na to, že ho neposlouchají pouze kolegové, ale i naši cestující. Spousta z nás používá vysílačku na hlasitý odposlech.

     8. Každý uživatel je povinen dodržovat platnou ústavu a zákony české republiky či země, kde má platné občanství a kde se nachází. Samozřejmostí všech uživatelů, s návazností na používání “vysílačky”, je přísné dodržování zákona o silničním provozu, 361 / 2000 sb.

     9. Každý uživatel smí hovořit o čemkoliv a to na jakékoliv téma, však v rámci těchto pravidel. Vyjádřit svůj názor a myšlenku nám garantuje platná ústava ČR. Nikdo nesmí tedy druhému určovat o čem, kdy a jak má hovořit. Skupina není vázána tématem dopravy a autobusů. Mimo profesní témata jsou tedy vždy vítána stejnou měrou, jako ty profesní.

     10. Na kanále se chováme tak, abychom nemohli poškodit jak sebe, tak i ostatní a to jak v osobním tak profesním životě. Chováme se tedy tak, jako by nás poslouchal náš nadřízený. Nikdy nevíte, kdo může být na druhé straně kanálu.

     11. Je přísně zakázáno zbytečně blokovat kanál, zbytečně vymačkávat příjem, vysílat hlouposti.

     12. Je přísně zakázáno požadovat po jiných osobní data, jména jiných osob, jména firem jejichž jsou jiní uživatelé zaměstnanci, soukromá data.

     13. Vysílání, pouštění hudebních stop, písniček, nahrávek čehokoliv, hlášení z informačních systémů v dopravě se v ČR řídí autorským zákonem. Na kanále má vždy přednost mluvené slovo, konverzace.

     14. Pokud vysíláte a kolem vás jede vůz integrovaného záchranného systému s aktivovaným VRZ, lidově řečeno že vůz houká, jste okamžitě povinni vysílání ukončit, z důvodu bezpečnosti silničního provozu u ostatních uživatelů.

     15. Jakékoliv porušení pravidel se trestá napomenutím a popřípadě následným odmlčením na pár minut, hodin, ve vážných případech úplné smazání a zablokováním tvého profilu z kanálu.

     Koordinátorem pro Zello je pan Radek Sulčík.

     V Praze dne 20. 12. 2018

     Skupina CZBUS®